Кредитный брокер

Комиссия от одного процента. срок рассмотрения заявки - один день

img.alex@ya.ru, (495)545-69-11

Зареєструвати кредитну спілку: практичні поради

E-mail Печать PDF

На сьогодні в Україні зареєстровано близько 800 кредитних спілок, і цифра постійно збільшується. Звичайно, що фінансова криза, яка існує в усьому світі не може не позначитись і на діяльності кредитних спілок, проте перспектива розвитку в цьому напрямі дуже велика.

Реєстрація кредитної спілки – процес, який вимагає від учасників цього фінансового проекту чітких і узгоджених дій, що будуть направлені на досягнення результату – створення фінансової установи. При цьому, вже на первинному етапі – визначенні основних принципів, на яких буде функціонувати ця установа слід враховувати особливості її правового статусу.

Крім цього, слід розуміти, що внутрішні положення та правила надання фінансових послуг, які будуть розроблені та зареєстровані в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, ляжуть в основу функціональної системи на якій буде базуватись діяльність кредитної спілки.

Отже, визначившись з основними критеріями функціонування кредитної спілки можна розпочинати її реєстрацію.

Реєстрація кредитної спілки процес досить кропіткий та такий, що умовно можна розділити на два основні етапи.

Етапи створення кредитної спілки.

Перший – державна реєстрація кредитної спілки, як юридичної особи. При цьому, слід враховувати наступні особливості.

По-перше, кредитна спілка – це особлива організаційно-правова форма юридичної особи, яка до-речі за своїм правовим статусом є неприбутковою. Суть неприбуткової діяльності полягає в тому, що кінцевою метою її діяльності є не отримання прибутку від наданих послуг, а самі послуги, що надаються членам кредитної спілки. Саме тому надання послуг відбувається на рівні, максимально наближеному до собівартості, яка забезпечує витрати на формування фондів та нарахування відсотків на внески її членів.

По-друге, наявність не менше як 50 осіб, які бажають вступити до кредитної спілки.

По-третє, наявність об'єднавчого фактору членів кредитної спілки, адже відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» члени кредитної спілки повинні бути об'єднані хоча б за однією з таких ознак: спільне місце роботи чи навчання або належати до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживати в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Враховуючи зазначені особливості, члени кредитної спілки на загальних зборах приймають рішення про створення кредитної спілки, затверджують статут та обирають осіб до органів управління кредитною спілкою.

Затверджена редакція статуту кредитної спілки, протокол загальних зборів де буде обрано осіб до органів управління кредитної спілки (спостережну раду, ревізійну комісію) з відповідними додатками (в тому числі реєстром членів кредитної спілки) подається до державного реєстратора за місцем її знаходження. При цьому, такий реєстр буде невід'ємною частиною протоколу засідання загальних зборів кредитної спілки.

Після того, як статут буде зареєстровано, а кредитну спілку внесено до єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій, слід стати на облік до фондів соціального страхування, Пенсійного фонду та податкової інспекції.

З цього моменту можна розпочинати наступний етап реєстрації кредитної спілки – внесення її до державного реєстру фінансових установ.

На цьому етапі, слід враховувати особливості, що встановлені для реєстрації фінансових компаній.

По-перше, статут кредитної спілки повинен містити вичерпний перелік фінансових послуг які буде надавати кредитна спілка. З цього приводу слід вказати, що законодавством визначено типовий статут кредитної спілки, який по суті повинен лягти в основу.

По-друге, вимоги до наявності відповідного програмного обладнання.

По-третє, вимоги до кваліфікаційного та професійного стажу голови правління кредитної спілки та головного бухгалтера.

По-четверте, затверджені кредитні та депозитні програми (в тому числі договори про фінансові послуги) повинні відповідати законодавству.

Серед особливостей, які стосуються вже самого функціонування кредитної спілки, варто звернути увагу на те, що окремі види фінансових послуг вимагають отримати ліцензію для кредитної спілки. До таких видів діяльності відноситься залучення на договірних умовах внесків (вклади) своїх членів на депозитні рахунки та на  надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (кредитів банків, коштів інших установ та організацій).

Зазначені ліцензії для кредитних спілок видаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.


Новые статьи:
Старые статьи: