Кредитный брокер

Комиссия от одного процента. срок рассмотрения заявки - один день

img.alex@ya.ru, (495)545-69-11

Зареєструвати ломбард

E-mail Печать PDF

В умовах фінансової кризи, коли населення змушене скорочувати свої   видатки та шукати нові можливості для погашення боргів перед банками, роль та значення такого виду установ зростає. Адже в умовах, коли йдуть масові скорочення, а зобов'язання перед кредиторами слід виконувати в повному обсязі, єдиним виходом із ситуації є позика під заставу в ломбарді. І в цьому сенсі саме ломбарди є тим фінансовим інструментом, за допомогою якого можна швидко отримати позику під заставу відповідного майна.

Отже, метою публікації про відкриття (створення) ломбарду  - є висвітлення основних проблем, які можуть виникнути в процесі реєстрації ломбарду, адже, як і будь-який бізнес  даний вид послуг вимагає чітких та узгоджених дій, направлених на юридичне оформлення бізнес ідеї – в реальну справу.

Реєстрація ломбарду умовно поділяється на два етапи:

  • перший – реєстрація юридичної особи;
  • другий – реєстрація фінансової установи.

Почнемо з першого, а саме з реєстрації ломбарду як юридичної особи.

По-перше, слід враховувати, особливий організаційно-правовий статус  юридичної особи в формі якої утворюється ломбард, адже ломбард створюється у формі повного товариства.

По-друге, на відміну від інших юридичних осіб, установчим документом яких виступає статут, для створення повного товариства його засновники укладають між собою засновницький договір, у якому визначається предмет, мета діяльності ломбарду тощо.

По-третє, наповнення статутного капіталу ломбарду повинно здійснюватись виключно грошовими коштами, та підтверджуватись відповідною випискою з рахунку в банку. До речі, на сьогодні мінімальний розмір статутного фонду ломбарду становить 200 000 тисяч гривень.

По-четверте, предметом діяльності ломбарду відповідно до         законодавства     можуть бути надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг. До супутніх послуг ломбарду належать: оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору; надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією; реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

По-п'яте, засновником ломбарду, тобто повного товариства може виступати   лише та особа,  яка не є засновником іншого повного товариства, адже законодавством визначено, що особа може бути учасником лише одного повного товариства.

По-шосте, найменування повного товариства повинно містити імена     (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство", або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів "повне товариство". Наприклад «Повне Товариство «Ломбард Скарб «Перехрест Р.Ю. і компанія».

По-сьоме, ведення справ повного товариства здійснюється всіма учасниками  такого товариства. При цьому, такі учасники можуть обрати та уповноважити одного з учасників на управління товариством.

Посада керівника в повному товаристві визначається як – посада Голови Повного товариства. Обрання особи на посаду Голови повного товариства здійснюється на загальних зборах товариства, та оформлюється у вигляді доручення, яке підписується учасниками товариства.

Зазначені особливості властиві для першого етапу, а саме створення     юридичної особи – повного товариства – ломбарду.

Відповідно, зареєструвавши товариство у державного реєстратора та ставши на облік у фондах соціального страхування, пенсійному фонді, податковій, необхідно отримати печатку повного товариства.

В разі, якщо ви маєте на руках печатку товариства, можна готувати     документи на реєстрацію повного товариства як фінансової установи, адже відповідно до законодавства, ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг тільки після набуття ним статусу фінансової установи з отриманням Свідоцтва про внесення його до державного реєстру фінансових установ.

В цьому контексті слід враховувати наступні особливості.

По-перше, голова повного товариства та головний бухгалтер повинні   відповідати встановленим законодавством Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ. Зокрема, такі вимоги стосуються стажу роботи, кваліфікації та проходження відповідних курсів з підвищення кваліфікації. При цьому, законодавством не заборонено укладення повним товариством – ломбард договору з аудиторською компанією, що на умовах цивільно-правової угоди надає ломбарду бухгалтерські послуги.

По-друге, наявності в ломбарду приміщення, де безпосередньо будуть  надаватись фінансові послуги. Таке приміщення повинно мати статус нежилого та за площею бути не менше п'яти квадратних метрів (при цьому там повинно бути місце для зберігання матеріальних цінностей).

По-третє, в ломбарді повинні бути спеціальне технічне обладнання, облікову та реєструючу системи, що необхідні для надання ним фінансових послуг. Зокрема, відповідні ваги, програмне забезпечення, сейф, охоронна сигналізація і т.д.

По-четверте, державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України безпосередньо перевіряє відповідність правил та примірних договорів про надання фінансових послуг ломбардом на відповідність законодавству. Відтак, одночасно з пакетом документів, необхідних для отримання свідоцтва про внесення до державного реєстру фінансових установ, ломбард повинен подати до державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг довідку про наявність у нього правил або положень, що регламентують діяльність ломбарду та копії примірних договорів, на підставі яких ломбард буде надавати фінансові послуги. До речі, невідповідність зазначених документів вимогам законодавства може призвести до того, що заявнику буде відмовлено у державній реєстрації фінансової установи.

Наведені особливості реєстрації ломбарду як фінансової установи є основними в процесі підготовки документів на внесення вашого повного товариства до державного реєстру фінансових установ. Відтак, їх дотримання та виконання значно спростить процес набуття вашим товариством статусу фінансового.


Новые статьи:
Старые статьи: